Posts

Showing posts from 2012

નફિકરાં સાહેબ

મૂળ  લેખક : શ્રી અજય શુક્લા
ભાષાનુવાદ : દેશ-દાઝ(deshdaaz.blogspot.com)
શુક્લા સાહેબ દેશના સર્વ-શ્રેષ્ઠ સંરક્ષણ-પત્રકારોમાંથી છે જે http://ajaishukla.blogspot.com પર અંગ્રેજીમાં લખે છે. શુક્લા સાહેબની અનુમતિથી આ લેખમાં ઘણે ઠેકાણે મૂળ લેખ ઉપરાંત વધારાની માહિતી ઉમેરવામાં આવી છે.
ચાર  વર્ષ પહેલાં, ૨૬/૧૧ ના હુમલા બાદ, ભારતના ત્રણે સશસ્ત્ર દળના વડાઓએ તત્કાળ સંરક્ષણ મંત્રાલયને પત્ર મોકલ્યો કે જેમાં સાધન-સરંજામ અને પુરવઠાની અછત વિષે વિસ્તારથી માહિતી હતી કે જેના વગર લશ્કર બુઠા ચપ્પાંની જેમ બિન-અસરકારક હતું. વડાઓએ ગોળ-ગોળ વાતો કરવાને બદલે રાજકારણીઓ અને ઉચ્ચ સરકારી અધિકારીઓને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે વર્ષોની પડતર માંગણીઓ બાદ પણ તમે અત્યંત પાયાના જરૂરી સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યાં છો તો અમને કોઈ પણ કામ સોંપતા પહેલાં સો વાર વિચાર કરજો.
પાકિસ્તાની  લશ્કરી વડાઓ આ વાતથી સુપેરે પરિચિત છે કે ભારતીય લશ્કર મેદાને પડવા અક્ષમ છે. આવું નિવેદન કરીને હું કોઈ પણ પ્રકારની ગુપ્ત માહિતી જાહેર નથી કરી રહ્યો. પાકિસ્તાનની ISI સહિત,દુનિયાના દરેક દેશની લશ્કરી ગુપ્તચર સંસ્થા જાણે છે કે ભારતીય લશ્કરમાં ટેન્…

Christian Affront on Diwali

Image
Let us embrace those of other faiths, but not at the expense of our own great tradition. By Viju Sidhwani, M.D. 

Dear Readers, I am pleased to publish Viju ji's post today on our blog. Dr. Viju Sidhwani, 32, is a physiatrist and interventional pain specialist in New York City. I am very thankful to the editors at Hinduism Today for the permissions to reprint this article. Since we are not too far from Diwali, this is a good time to read on what may very well repeat this year in New York city!
Ever since we were young we attended the annual Diwali mela at South Street Seaport. Each year our family drove in to downtown Manhattan from the surrounding suburbs. Breathing in the panoramic views of the Big Apple, with the backdrop of a glorious sunset, we knew an evening of live dance performances, puppet shows and a display of exquisite fireworks bursting on a blanket of stars was soon to follow. This was our idea of Diwali.
This celebration is special to me not only because it …

Tidbits on our ex-president Pratibha Patil

Image
Entire nation stood up with awe and pride on 25th of July,2007 when Mrs. Pratibha Devisingh Patil was sworn in as the first woman president of our nation,myself included. Boasting this in lunch discussions with my non-Indian colleagues was heart-warming. I even shared pictures of her in that elegantly drapped Indian Sari(Sadi) with female colleagues. That euphoria started to wane as I started researching about her credentials and accomplishments. Until then, I had never put efforts to learn about her. The only thing I knew was that she was associated with Indian National Congress.

Here are my findings. (Links to support the claims are provided with every point below)

1) She is married to a man who is "FOUND GUILTY" BY Court of appropriating a farmer's land.

2) She is married to a man, DeviSingh Patil, prime accused in a case of abetment to suicide of Kisan Dhage, a school teacher.

3) She is sister of GN Patil,accused by Rajni Patil, widow of slained Jalgaon Congress p…

Mautam - Rats,Mizoram, Bamboo and more....

Image
It did not strike until watching this documentary all the way up to the end. Actually it did not strike even after I finished the documentary. It struck when I started typing the word "Mautam" and missed character 'u' in there accidentally. Yes, read it now. It's "Matam". It was a Robert Langdon moment for me. The catastrophic phenomenon that you are about to learn from this video is named simply based on the after effect it creates. Word 'Matam'(मातम) means mourning in Hindi, the language of mainland. Though Church succeeded in proselytizing the native Hindu population of Mizoram over past 30 years using dirty tricks and implicit support from deeply anti-secular(read anti-constitutional) governments (mostly headed by corrupt Congress party), it could not wipe out the words in the local language that heavily derives from mainland languages. And that helps, connecting the dots, as in this case and help me understand why the name "Matam"…